• 6e1d74337434986ac12540
 • 0acfbcbea78b49d5109a
 • 21d05e03fbbb78e02f2aca3b5a76909b55
 • 7d2d457759a3b5fdecb2
 • 37ba0897958b7bd5229a
 • Hi-Furniture-Banner-web-0498
 • 5c6150cc4cd5a28bfbc4
 • 816b239aad35416b1824
 • fc9f7dddb47658280167
 • 6055c9852e50c00e994126
 • 4edb00d86d50830eda4110
 • b3667e4a3ec1d09f89d077
 • 4edb00d86d50830eda4117
 • d9ee51ebb3635d3d047259
 • 0be5698f829f62c13b8e60
 • bcc23ebcd5ac35f26cbd83
 • 2a4407e734a6d4f88db7
 • ebe4ffbeccff2ca175ee
 • 09a6a7033dbadde484ab
 • 775a479add233d7d6432
 • 9932e01b587dbd23e46c29
 • b767b9ea316cd4328d7d81
 • 000fd41458b1bbefe2a0
 • 397b915319d5fc8ba5c455
 • f5cf6be21a60ff3ea67177
 • fb9fe86cf3b6b656c2f9b10e19123e7636
 • 7df5fedaded49501a6f86f7e23a9dbba
 • 464533c7ad928b69fa9a2a6d8c0e090d
 • 1f111ea407f5feaba7e4_9d2aa882ed
 • 2f6c82429a13634d3a02_5630cc0080
 • b7a1167e5905a15bf814_e558af29c6
 • 38fae8a7fda705f95cb6_ea41a848c0
 • e25f121363139b4dc202_2c7b18a785
 • 04454038cd952ecb7784_11d129bd20
 • z1978598875502_4ad5d2c4b70f7250c9a01c2feb25e70e_6d1b3b0728
 • z1978811066653_f922d2f61a3feb2a34e825c190da7782_70fcafbdcd
 • z1990315941881_15d57d93d4ca50d083eeef02b9cedb7f_708a799045
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hội thi công tác chủ nhiệm giỏi là hoạt động chuyên môn hết sức quan trọng ...
 Thực hiện kế hoạch chuyên môn cấp tiểu học và THCS năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT thành phố đã ban hành Công văn số 387/PGD&ĐT ngày 09/10/2019 về việc tổ chức Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi" cấp tiểu học, THCS năm học 2019-2020, chỉ đạo các nhà trường lựa chọn đại diện của đơn vị, tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tham gia Hội thi cấp ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0